Riihimäen seudun Jyty ry

Riihimäen seudun Jyty ry:n toiminta sisältää työpaikoilla tapahtuvaa edunvalvontatyötä sekä jäsenien virkistystoimintaa. Korona-aikana haasteiden lisäksi saimme myös mahdollisuuden tehdä asioita uudella tavalla ja uudistua. Hallitus on kokoustanut kokonaan sähköisesti sekä hybridinä tai kokonaan Teamsin välityksellä. Kokemukset ovat olleet hyvät, teknologia on osa nykypäivää ja vaikuttaa meidän toimintaan monilla helpottavilla tavoilla.

Yhdessä olemme vahvoja ja voimme vaikuttaa!

Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja saamme työllämme arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat  sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on tukenasi työelämässä ja vapaa-ajalla. Olemme STTK:n jäsenliitto.

Jyty neuvottelee jäsentensä työehtosopimuksista, edistää työhyvinvointia ja kehittää suomalaista työelämää. Jyty tarjoaa jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta. Työttömyyden varalta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan Työttömyyskassa Aarian jäsenenä.

Ammattiliitto Jytyllä on kattava paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten verkosto, joka tuo neuvotteluvoimaa edunvalvontaan. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jäseniä palvelee luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi liiton keskustoimisto ja kahdeksan alueellista toimipistettä. 

Liiton tiedotteet

Seuraa liittoa netissä:

Seuraa liittoa somessa: